Jogi, felhasználási feltételek
és adatvédelem

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Szolgáltató: SKAND-O-MATA™

2. Szolgáltatás tárgya: A https://skandomata.hu/ címen elérhető online skandináv keresztrejtvényt készítő, generáló, rejtvényt továbbító, megosztó szolgáltatás.

3. Felhasználó: A szolgáltatást igénybe vevő személy.

4. Regisztrált felhasználó: A szolgáltatást igénybe vevő, előzetes regisztrációval rendelkező személy.

5. Prémium felhasználó: A szolgáltatást igénybe vevő, regisztrációval, prémium előfizetéssel vagy kreditpontokkal rendelkező személy.

6. Jogi feltételek: A szolgáltatás igénybe vételéhez a felhasználónak ezen jogi feltételeket előzetesen kötelezően el kell fogadnia. Az elfogadás a rejtvény készítésével egyidőben történik. A keresztrejtvény készítés gomb felett beleegyező figyelmeztetés található.

7. Szerzői jogokról: A szolgáltatás tárgyát képező weboldal tartalmai, vagy a weboldal bármely - nem a felhasználók által létrehozott tartalom - részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a szolgáltatást létrehozó és működtető szerző jogosult. A szolgáltatás szerzője és tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye, a szerző feltüntetése nélkül tilos a weboldal tartalmainak egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A szolgáltatás szerzője azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - a felhasználók ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

8. Kreditpont: Olyan virtuális mértékegység, mellyel igénybe vehetőek a weboldal prémiumszolgáltatásai. A kreditek az utolsó feltöltéstől számított 90 napig érvényesek, utána törlődnek. A kreditpontokkal olyan prémiumszolgáltatások vehetőek igénybe, mint képfeltöltés a rejtvényekhez, reklámmentesség vagy Keresztrejtvény API extra funkciók, stb.

II. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE

1. Regisztráció: A szolgáltatás bizonyos részeinek igénybe vételéhez regisztráció szükséges, de alapvetően nem szükséges regisztrálni. A regisztráció opcionális, és a https://skandomata.hu/ oldalon, a regisztráció menüpont alatt lehetséges. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia minimum 4, maximum 20 karakterből álló felhasználónevét, valamint minimum 6, maximum 127 karakterből álló jelszavát, továbbá a kapcsolattartáshoz használt létező e-mail címét. A regisztrációt követően a szolgáltató egy aktiváló linket küld a megadott e-mail címre. A regisztráció az aktiválással fejeződik be.

2. A regisztráció módosítása és törlése: A bejelentkezést követően az „Beállítások” menüpont alatt a felhasználó módosíthatja jelszavát, illetve kapcsolattartáshoz használt e-mail címét. Ugyanitt a felhasználó törölheti regisztrációját. A regisztráció törlésével a felhasználó rendszerben tárolt adatai véglegesen törlésre kerülnek. A használat során készített adatok, tartalmak, rejtvények törlődnek vagy a lejárati idejük módosul.

3. Jelszó pótlása: Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, az „Új jelszó kérése” menüpont alatt megadhatja felhasználói nevét. Az új jelszó generálásához szükséges linkeket, aktiváló kódokat a szolgáltató elküldi a regisztráció során megadott e-mail címre. Az új jelszó beállítása az aktiválással fejeződik be, majd az email címre elküldjük az új jelszót.

4. Adatok feltöltése: A felhasználó a rejtvénykészítés során adatokat, szöveges információkat adhat meg, tölthet fel. A feltöltendő adatok mérete beviteli mező függvényében korlátozott. A feltöltött adatok felhasználásra kerülnek a generált rejtvényekben. A publikus rejtvényekben megadott adatok mindenki számára elérhetőek, hozzáférhetőek lesznek. A „link ismeretében” típusú rejtvények nem publikusak, csak az URL-t ismerő személyek (robotok) láthatják. A védett rejtvények csak jelszó ismeretében férhetőek hozzá, így a benne közölt adatok nem publikusak. A prémium szolgáltatást igénybe vevők képeket tölthetnek fel a rejtvényekhez. A feltöltött képek mérete és felbontása korlátozott. A publikus rejtvényekhez csatolt képek mindenki számára elérhetőek, hozzáférhetőek lesznek. A „link ismeretében” típusú rejtvényekhez csatolt képek nem publikusak, csak az URL-t ismerő személyek (robotok) láthatják. A védett rejtvények képei csak jelszó ismeretében férhetőek hozzá, így a benne közölt adatok nem publikusak.

5. Adatok tárolása: A feltöltött adatok tárolásáról a szolgáltató az általa szabadon választott szerverek útján gondoskodik. A feltöltött adatok - amennyiben a felhasználó lejárati időt állított be - meghatározott időn belül törlődnek, illetve ha a felhasználó nem állított be, illetve végtelenítette az adatok, rejtvények lejárati idejét, akkor azokat a felhasználó törölheti saját kérésére. A szolgáltatás része, hogy a generált rejtvények - így a benne foglalt adatok, fotók is - a megosztás révén, a lejárati idő leteltéig elérhetőek maradnak.

6. Adatok megtekintése: A sikeres skandináv keresztrejtvény-készítést (generálást) követően a felhasználó megkapja az eléréshez szükséges „linket”. Az elkészült rejtvények az Interneten ezen linken keresztül érhetők el. A felhasználó szabadon választhatja meg, hogy a linket kinek hozza tudomására (megosztás révén). A Szolgáltató külön elhelyezi mindenki számára elérhető oldalra a legsikeresebb publikus rejtvényeket, illetve azok linkjeit, hogy a meglévő publikus rejtvények között böngészni vagy keresni lehessen. A rejtvények leírásai között keresni is lehet, illetve a számos lehetőség segíti a weboldal látogatóit, hogy a publikus rejtvények között válogatni tudjanak. A védett (jelszóval), illetve a „link ismeretében” típusú rejtvények között nem lehet böngészni vagy keresni a weboldalon, ezen linkek kizárólag a felhasználó megosztása révén jut el harmadik személyhez.

7. Adatok törlése: A feltöltött adatok, illetve rejtvények a lejárati idő után illetve a felhasználó kérésére törlésre kerülnek. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes felszólítás nélkül töröljön adatok, rejtvényeket, képeket (például, ha szabálysértést tapasztal, a rendszer biztonságát érintő esetekben, stb.).

8. A felhasználáshoz kapcsolódó adatkezelés: A regisztráció, valamint az oldal megtekintése és a szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő időpontja és időtartama, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és csak a törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A Szolgáltató ún. sütiket helyez el a felhasználó számítógépére, mellyel regisztráció nélkül is tudja azonosítani a felhasználót, így a Szolgáltató képes felismerni, hogy korábban milyen adatokat töltött fel a felhasználó és ezt a részére az előzményekben ki tudja listázni.

9. Hírlevél: A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a Szolgáltató reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön. A Szolgáltató harmadik féltől származó adatbázisból is küldhet reklámot tartalmazó hírleveleket, e-maileket. A hírlevelekről, reklám célú e-mailekről történő le- ill. feliratkozáshoz a Szolgáltató külön oldalt, lehetőséget biztosít.

10. Adatok letöltése: A letöltési sebességet a szolgáltató korlátozhatja, illetve a rejtvények elérését várakozás előzheti meg. A rejtvény elkészítése, generálása időben meghosszabbodhat a rendszer terheltségének függvényében.

11. Rendszerhiba: A szolgáltatás minőségét kisebb-nagyobb rendszerhibák akadályozhatják, melynek következtében a szolgáltatás nem lesz teljeskörű vagy fennakadások lehetségesek. A szolgáltató ezen hibákat igyekszik megadályozni, illetve minél előbb megszüntetni. Amennyiben egy esetleges rendszerhiba következtében a szolgáltatás nem valósul meg (az igényelt keresztrejtvény nem készül el), a felhasználó többszöri próbálkozással is - ingyenesen - megismételheti. Amennyiben többszöri próbálkozás ellenére sem lehet a szolgáltatást megfelelően igénybe venni, a felhasználó jelezheti ezt a Szolgáltató felé, a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

 

III. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény) rendelkezései alapján személyes adatnak minősül minden, meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, érintettre vonatkozó következtetés. Személyes adat lehet például a feltöltött fájlokban, képekben (vagy a megosztható, letölthető generált rejtvényekben) közölt, természetes személyekre vonatkozó információ, vagy természetes személyt ábrázoló kép.

2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi törvény rendelkezései alapján adatkezelő a felhasználó, a szolgáltató tevékenysége adatfeldolgozásnak minősül.

3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatot tartalmazó fájlt csak az érintett hozzájárulása alapján tölthet fel, és az ilyen adatokra mutató linket csak az érintett hozzájárulásával hozhat harmadik személy tudomására.

4. Az érintett hozzájárulása csak az adatvédelmi törvényben meghatározott esetekben mellőzhető. Így nem szükséges az érintett hozzájárulása nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti rendelkezéseket, vagy az adatvédelmi törvényt megsérti, a szolgáltató jogosult az általa feltöltött adatokat, képeket törölni, korlátozni. A szolgáltató jogosult a regisztráció felfüggesztésére, vagy törlésére is. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogosulatlan adatkezelés miatt eljárás indul, szolgáltató az eljáró szerveknek a regisztráció során tudomására jutott adatokat átadhatja.

6. Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy reá vonatkozó személyes adat került feltöltésre, ezt a szolgáltató felé jelezheti (a kapcsolatfelvételi űrlapon). Amennyiben az érintett igazolja, hogy a kifogásolt fájl rá vonatkozó személyes adatot tartalmaz, szolgáltató az 5. pontban megfelelően jár el. Az érintettség igazolható:

 • személyesen, a szolgáltató által meghatározott módon,
 • képfelvétel esetén fényképet is tartalmazó dokumentumról (rejtvényről) készült másolat ill. annak linkje (URL) elektronikus módon való beküldése útján,

7. Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy szolgáltató a feltöltött adatokat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 30 napon belül igazolnia kell. A feltöltött adatokat, valamint a feltöltésre vonatkozó, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésre bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

8. Amennyiben az érintett nem igazolja érintettségét a 6. pontban írtak szerint a zárolási folyamat nem indul el és az adatok a megadott időintervallumokon belül törlődnek a rendszerből, mely adatok később nem nyerhetőek vissza.

 

IV. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNEK EGYÉB FELTÉTELEI

A szolgáltatás feltételei röviden és velősen:

Annak érdekében, hogy a felhasználó rejtvényt készítsen illetve tartalmat közöljön ezen az oldalon, azaz igénybe vegye a szolgáltató által működtetett szolgáltatást, akkor elfogadja az alábbi feltételeket:

 • A felhasználónak kellően idősnek kell lennie, hogy e szerződés jogszerűen hatályba léphessen.
  A szolgáltatás 14 éven felüli felhasználók számára készült.
 • A felhasználó beleegyezik, hogy nem tesz közzé semmilyen írásos anyag vagy kép másolatát, mely engedélyhez kötött és a felhasználó nem rendelkezik engedéllyel.
 • A szolgáltatónak jogában áll, hogy töröljön bármilyen tartalmat, szöveget, rejtvényt, képet, illetve hogy felhasználókat töröljön, korlátozzon, bármilyen okból, mindenféle előzetes értesítés nélkül.
 • A felhasználó tudomásul veszi, hogyha használja a szolgáltatást, akkor azt a saját felelősségére teszi, és a szolgáltató nem felelős semmilyen kárért.
 • A szolgáltatási feltételeit a szolgáltató bármikor, szabadon megváltoztathatja.

1. Az alapszolgáltatás igénybe vétele ingyenes. A Prémium szolgáltatás kreditpontokkal érhető el. A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen felhasználási feltételek módosításával a szolgáltatást a jövőben meghatározott ellenérték fizetéshez kösse. A fizetési kötelezettségéről, annak mértékéről, módjáról a szolgáltató a felhasználókat előzetesen tájékoztatja. A visszamenőleges fizetési kötelezettség kizárt.

2. Felhasználó tevékenysége, vagyis az adatok, képek feltöltése és a linkek, elkészült keresztrejtvények megosztása során köteles:

 • Tiszteletben tartani mások személyhez fűződő jogait;
 • Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől tartózkodni;
 • A szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat tiszteletben tartani.

3. A 2. pontban meghatározott tilalmak tartalmát a mindenkor hatályban lévő jogszabályok határozzák meg. A szellemi alkotások védelme kiterjed különösen a szerzői jogi, valamint az iparjogvédelmi (a szabadalmi, a védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelzés- és mintaoltalom) oltalomra.

4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti rendelkezéseket megsérti, a szolgáltató jogosult az általa feltöltött adatokat törölni. A szolgáltató jogosult a regisztráció felfüggesztésére, vagy törlésére is. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, szolgáltató az eljáró szerveknek a regisztráció során tudomására jutott adatokat átadhatja.

5. A személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja kérheti a szolgáltatótól a jogsértő tartalom eltávolítását. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a feltöltött adatokat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 30 napon belül igazolnia kell. A feltöltött adatokat, valamint a feltöltésre vonatkozó, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésre bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

V. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. A felhasználó jogait bíróság előtt is érvényesítheti, a személyes adatok védelméhez való joga megsértése esetén az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Jelen felhasználási feltételek és szabályzat alkalmazásában eljárásnak minősül a polgári per is.

2. Az esetleges jogsértések esetén a szolgáltató a jogérvényesítés során a sérelmet szenvedett személlyel együttműködik.SKAND-O-MATA™ / CyberCrossword 3000™
"Ha a válasz már megvan!"

Utoljára frissítve: 2016. február 28. (2. kiadás)
2013. február 1. (1. kiadás)

 
 

- Jogi feltételek -